Tarp…

…iš dulkės, į dulkę…prieš tai pasidairęs…

po Kernavės piliakalnius belaipiojant…(2017-10-17)

IMG_5368

Reklama

prisėdu…

…pasėdėjau…pasidairiau, pasiklausiau, su keletu Jūsų susitikau Jums stabtelėjus bei prisėdus trumpam, būtų įdomu ir daugiau Jūsų sutikt, sulaukt prisėdant, bet…nereik,sakoma, daug norėt, reik džiaugtis tuo ką turi, ką gauni, o labiausia reik džiaugtis, kai kažką gero kitam suteiki, tik kad reik sugebėt vykusiai tai padaryt…o kiek dar daug aš ko nesugebu daryt gerai, oi daug…vadinas dar turiu kame mokytis, stengtis, bandyti…nesinori klysti, bet…norėk neklysti,-nieko nedaryk, bet tai neįmanoma, tai būtų pati didžiausia klaida…ką manot?…gal dar pasėdėsiu, ims juk skrajoti spalvinga lapija, kaip ir gražu bus…pasidairysiu…

***************************

…o dabar tiesiog prisėdu, šalikelėje, kur aplinkui vis kas nors juda,-keliu vis kažkas pravažiuoja ar praeina, vėjyje lengvai linguoja žolynų stiebeliai bei lapeliai, balutėse vanduo bangelėmis raibuliuoja, padangėje sparnuotojų bei debesėlių eismas…

…o Jūs, tiesiog, kaip Jums išeis,-galite irgi praeiti pro šalį, ar net pralėkti nepastebėdami, galite stabtelėti, o gal net ir prisėsti, greta…Jums juk kiekvienam savas Kelias…Malonės Jums visiems…

P5046265.JPG

Grįžimai…

*****
…išeisiu ten,
iš kur
atėjęs,
tiesiog,-
sugrįšiu,
palikęs
šleifą
laikinumų
pievoj,
kuris
išdils,
ir būsiu
tarytum
neatėjęs..
*****
                     2017.09.12

500px Photo ID: 174493685 -

Ramybė…

 *****

…tarp daugybės įvairių žolelių, gėlių bei gėlelių, pievoje augo ir ji,-gėlė plačiu spalvingu žiedu, siūbuojančiu kiek aukščiau savo kaimynių, galbūt dėl to ji jautėsi kiek tai vertingesnė už kitas laukų pievos gėles, o galbūt ir ne, nes apie tai ji tiesiog nekalbėjo, o tik siūbavo, lingavo savuoju žiedu ant grakštaus žaliojo kotelio, supama klajoklių vėjų, galėjo džiaugtis dangaus žydromis ganyklomis, kuriose ramiai ganėsi baltieji dangaus ėriukai, galėjo gaivintis rytinės rasos lašeliais, spindinčiais lyg trapūs perliukai ant jos puošniųjų žiedlapų, galėjo stebėti kaip žydrosios dangaus ganyklos kartais virsdavo niūriais, pilkais kalnynais, o baltieji ėriukai tuomet kažkur būdavo dingę, nes jie irgi apie tai nekalbėjo, buvo ramūs, kuklūs, ir kai nuo tų niūrių kalnynų imdavo kristi daug daug lašų, gėlė galėjo palinkus glaustis prie savo kaimynių, ir joms visoms kartu tuomet būdavo kaip ir tvirčiau išbūti, kol tie aukštybių kalnynai pasitraukdavo, ir vėl sugrįždavo mielosios ganyklos, o neretai gi ir tie ramūs ėriukai…
    Tąkart, gėlei pasipuošus rytiniais skaidriais perliukais bei besipuikuojančiai prieš kukliuosius aukštybių ėriukus, kažkoks pasikartojančiai šmėžuojantis siluetas, keistai šiugždantis, artinosi vis artyn ir artyn link jos, ją apėmė neaiškus nerimas, nes tai buvo kažkas, ko nebuvo iki šiol, ir tas šmėžuoklis vis artėjo ir artėjo, tas jo skleidžiamas šiugždėjimas vis garsėjo, gėlė žiūrėjo tai į žydrąsias ganyklas, tai į savo kaimynes, bet nieks nuo to neaiškėjo, išskyrus Tą kažką artėjant…
    …ir…ji negalėjo niekur pasitraukti, nieko pasakyti, pasikviesti kažką į pagalbą, TAI priartėjo, akimirką ji pajuto ‘kirtį’ per savo grakštujį žalią kotelį, virto kartu su savo kaimynėmis žolelėmis bei gėlelėmis į vieną šoną, ir buvo nublokštos į šalį…šiugždantis šmėžuoklis dabar jau ėmė vis tolti ir tolti, jo garsas pamažu tilti…jos spalvingaisiais žiedlapiais pamažu slinko skaidrieji perliukai, nerimas lyg ir nuslūgo, kažkokia neapsakoma, iki šiol nepatirta, ramybė ėmė gaubti gėlę…galbūt jos, tos tokios ramybės, gėlei ir trūko, tame jos kasdieniame lingavime, vis pasupamai amžiniesiems klajokliams vėjams pralekiant…galbūt…

                                                                      *****
2017.08.01

500px Photo ID: 76508643 -

Kąsnis

*****
akistatose
kasdienybės
karščiuoja
žaizdos,
lemties
akordai
blaškos
neramiai,
dvejoja
vekselį
viltis
rašyti,
eilinį
kąsnį
tenka
skausmingai
ryti…
*****
2017.07.16

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Legendos…

*****
…artėja
metas
apsikabint
šešėlį,
vilties
krante
nuleidus
burę,
legendos
baigias,
lyg ir
nebuvę,
belieka
vėjai,
ir laiko
dulkių
padriki
laiškai…
*****
                                         2017-07-10

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA