Ramybė…

 *****

…tarp daugybės įvairių žolelių, gėlių bei gėlelių, pievoje augo ir ji,-gėlė plačiu spalvingu žiedu, siūbuojančiu kiek aukščiau savo kaimynių, galbūt dėl to ji jautėsi kiek tai vertingesnė už kitas laukų pievos gėles, o galbūt ir ne, nes apie tai ji tiesiog nekalbėjo, o tik siūbavo, lingavo savuoju žiedu ant grakštaus žaliojo kotelio, supama klajoklių vėjų, galėjo džiaugtis dangaus žydromis ganyklomis, kuriose ramiai ganėsi baltieji dangaus ėriukai, galėjo gaivintis rytinės rasos lašeliais, spindinčiais lyg trapūs perliukai ant jos puošniųjų žiedlapų, galėjo stebėti kaip žydrosios dangaus ganyklos kartais virsdavo niūriais, pilkais kalnynais, o baltieji ėriukai tuomet kažkur būdavo dingę, nes jie irgi apie tai nekalbėjo, buvo ramūs, kuklūs, ir kai nuo tų niūrių kalnynų imdavo kristi daug daug lašų, gėlė galėjo palinkus glaustis prie savo kaimynių, ir joms visoms kartu tuomet būdavo kaip ir tvirčiau išbūti, kol tie aukštybių kalnynai pasitraukdavo, ir vėl sugrįždavo mielosios ganyklos, o neretai gi ir tie ramūs ėriukai…
    Tąkart, gėlei pasipuošus rytiniais skaidriais perliukais bei besipuikuojančiai prieš kukliuosius aukštybių ėriukus, kažkoks pasikartojančiai šmėžuojantis siluetas, keistai šiugždantis, artinosi vis artyn ir artyn link jos, ją apėmė neaiškus nerimas, nes tai buvo kažkas, ko nebuvo iki šiol, ir tas šmėžuoklis vis artėjo ir artėjo, tas jo skleidžiamas šiugždėjimas vis garsėjo, gėlė žiūrėjo tai į žydrąsias ganyklas, tai į savo kaimynes, bet nieks nuo to neaiškėjo, išskyrus Tą kažką artėjant…
    …ir…ji negalėjo niekur pasitraukti, nieko pasakyti, pasikviesti kažką į pagalbą, TAI priartėjo, akimirką ji pajuto ‘kirtį’ per savo grakštujį žalią kotelį, virto kartu su savo kaimynėmis žolelėmis bei gėlelėmis į vieną šoną, ir buvo nublokštos į šalį…šiugždantis šmėžuoklis dabar jau ėmė vis tolti ir tolti, jo garsas pamažu tilti…jos spalvingaisiais žiedlapiais pamažu slinko skaidrieji perliukai, nerimas lyg ir nuslūgo, kažkokia neapsakoma, iki šiol nepatirta, ramybė ėmė gaubti gėlę…galbūt jos, tos tokios ramybės, gėlei ir trūko, tame jos kasdieniame lingavime, vis pasupamai amžiniesiems klajokliams vėjams pralekiant…galbūt…

                                                                      *****
2017.08.01

500px Photo ID: 76508643 -

Kąsnis

*****
akistatose
kasdienybės
karščiuoja
žaizdos,
lemties
akordai
blaškos
neramiai,
dvejoja
vekselį
viltis
rašyti,
eilinį
kąsnį
tenka
skausmingai
ryti…
*****
2017.07.16

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Legendos…

*****
…artėja
metas
apsikabint
šešėlį,
vilties
krante
nuleidus
burę,
legendos
baigias,
lyg ir
nebuvę,
belieka
vėjai,
ir laiko
dulkių
padriki
laiškai…
*****
                                         2017-07-10

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pakibėliai

*****
…pakimba
mėnuo
skliaute
blyškiam,
pakimbu
ir aš…
savyje,
ant gijos
trapios,
jungties
vienintelės,
patikimos?…
gal būt,
bent šįkart…
*****
               2017.06.24

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minčių kalbėjimai, 2009-2017…

14341532197_79966c4991_o

—————————————–

*****
Nerašysiu eilių,
anei posmų skambių,
neatversiu širdies,
neišliesiu jausmų,-
nusinešiu į Šviesą
lobį sielos gelmių,
jei gelmė ne tuščia,
jei tas lobis many
dar iš viso yra…
*****
2009.12.10
————————————————-

*****
…paleidau kažkada
į skrydį svajones,-
viliausi kad sugrįš,
pavirtę realybe…
bet jos negrįžo,
nes realybė pasirodo,
seniai šalia,
apsupusi mane,-
tarsi naivuolį kokį,
kuris vis laukia grįžtant,
o grįžti juk,-
ir nėra kam…
*****
2010.01.14
————————————————
*****
nesu poetas,
nei artojas,
nors esu aręs,-
anuomet ,
sodžiuje gimtajam,
bet išėjau,
i miestą nykų,-
kur daug žmonių,
bet maža dvasios,
kur tvaikas keiksmo
ir popso vėjai,-
išpusto sielas,
tiems kur vaikštinėja,
ritmu,diktuotu
sanklodų senųjų…
ir tvyro alkis,-
vidinio saiko,
nesustyguoto,
pertvarkų naujųjų…
ir eiti noris,
kažkur nuo laiko,-
prarasto,bet,-
galbūt reikėto…
*****
2010.01.21
——————————————————-
*****
…Nepabėki,
VILTIE,
dar pabūki,
greta.
Prieš mane,-
praraja,
už manęs,-
praeitis,
ir tik TU,
tiltu būt
man gali
viršum tos,-
klaikios prarajos…
*****
2010.02.08
——————————————————

*****
Ji,- ne ledas,
bet kausto,
protą.
Ji,-ne ugnis,
bet degina,
negailestingai.
Ji,-ne šviesa,
bet apakina,
ilgam.
Ji,-kaip ir niekas,
tuo pačiu,-
viskas:
ŠALTIS,
UGNIS,
ŠVIESA,
JĖGA…
Ji,-MEILĖ,
LAISVA,-
mus imanti
į savąją
nelaisvę…
*****
2010.02.11
——————————————————

*****
…Dienas,
ne kurias,
nusineša
vėjai,
lyg lapus…
Dilema
iškyla,-
gailėti?
nes vėjai,-
grįžta,
dienos,-
deja…,
tik aidas…
O prieš akis,-
jau kitas
lapas,
rytdienai
paskirtas,-
išplėš ir jį
vėjai
laiko,
ir vis giliau
mes skęsim
aiduose
praėjusių
dienų…
*****
2010.03.01
——————————————————–

*****
…išėjo
vienatvė
į visumą
viešą,
norėjo
dalintis,-
sielos
lobiu
kukliu,
bet buvo,-
apstumdyta,
buvo trypta,
tokių pat
vienatvių,
tik jau,-
besielių,
su kaukėm
naiviom,
viltimis
prarastom,-
kad trypiantys jas
praregėtų…
*****
2010.03.16
——————————————————–
*****
..ir vėl kažką
anądien
parašiau,
galbūt kažkam,
o gal…
ir niekam,
nedėjau taško,
tik daugtaškį,-
taškus
paskutinius,
sudėsit Jūs,
kaip grumstelius,
ant dangčio,
palakuoto,
po kuriuo
aš būsiu
jau anapus…
bet,
nors trumpam,
as pasiliksiu
po tuo
kiekvienu,
Jūsų padėtu
taškeliu,-
mažyčiu
grūdeliu,
kuris,
išnyks
sau tyliai,
o gal dar
ir sudygs,-
bent lapeliu,
gležnu,
ant mažo
kauburėlio
tame
tyliajame
mieste…
*****
2010.03.22
———————————————————-
*****
…kalbėjimas
sielos
chaoso
fone,-
Įprasmina
būtį
kasdienę,
chaose
tame,
ir šaukia,
nebyliu
balsu,
ir veda,
vilties
keliu,-
į šviesą,
harmoniją,
MEILĘ…
*****
2010-04-01
—————————————————-
*****
MAMA,
DAR NEGIMDŽIUS,
JAU MYLĖJAI.
GIMDYDAMA,-
KENTĖJAI,
BET
SU MEILE.
AUGINDAMA,-
VARGAI,
BET,-
DAR LABIAU
MYLĖJAI.
BARDAMA,-
MYLĖJAI.
IŠLEISDAMA,-
LAIMINAI
IR MEILĖS
KUPINU
ŽVILGSNIU
NULYDĖJAI.
LAUKDAMA,-
ILGĖJAIS,
MEILĖS
SKLIDINA
ŠIRDIM…
MAMA,
MES NORIME
SUGRĮŽTI
PAS TAVE…
*****
2010-04-27
——————————————————
******
Nesušildys
saulė
sielos
gelmių,
nenumalšins
lietus
jos
troškulio,
tik jausmas,-
karštas,
tyras,
taurus
ir šildys,
ir gaivins,
ir guos
Tavąją
sielą,-
įstrigusią
spąstuos
skersvėjų
negailestingų,
besišaukiančią
ko nors…
ĮSIKLAUSYKIME,-
gal išgirsime…
******
2010-05-03
—————————————————–
******
O laiko ratas sukas,
ir ima mane siutas,-
kad vis neissiskleidzia,-
mano meiles parasiutas.
Baltu ramuniu pieva,
joje,-manoji feja,-
tai tik mirazas viziju,
kurias maciau,-per televizoriu.
Krentu basliu,-chaotiskai,
realijas matau,-vartotojiskai,
ir tos ekrano vizijos,
vaizduoteje vis siaucia bukaprotiskai.
O laiko ratas sukas,
ir koks apims mane dar siutas,-
kai viena diena suzinosiu,-
kad mano meiles parasiutas,-
dar netgi…nepasiūtas…
*********
2010-06-05
—————————————————————
******
…gal pasiklydau,
gal nuprotejau…
gal kitame,
gal savyje…
lyg rodos,-
suvokiu,
kai issakau,-
tarytum
niekalas…
bet realybe,-
ne siukslynas,
cia tvyro
mano,
kito
ir kiekvieno
juk likimas.
gal pavargau…
o gal,-
net nezinau…
*****
2010-06-16
—————————————————-
*****
Kartojas kartais
rodos viskas,
mūs kasdienybės
užburtam rate,-
kartojas žodžiai,
mintys ir citatos,
ir daugtaškiai…
ir tie veidukai,
ir žiedeliai…
o gal ir mes
kartojamės su jais?
gal banalėjam?
gal dengiamės
blankiom kasdienėm dulkėm?…
paklauskime,
kiekviens savęs,
įsiklausykim,-
ką tas vidinis,
savasis “aš” ištars…
nors aš manau,
kad ne,-
juk saulė,
irgi ta pati kasryt,
ir zvaigždės,
naktį danguje,
bet juk,-
su pojūčiu kitu,
kaskart naujai
į jas žvelgi…
taip ir į žodį,
kaskart naujų
jausmų vis trupinėlius,
tarytum prieskonius,
beri i tą kasdienį
sielos maistą…
*****
2010-07-28
——————————————————
*****
…kiekvienas žodis,-
minties trupinėlis,
kiekvienas jausmas,-
sielos spindulėlis,
kiekvienas žingsnis,-
prasmės dalelė…
tik sustyguoki,
tu visa tai,
žmogau,
gaida šviesiąja,
ir sklis harmonija,
nustumdama
kasdienės
tuštumos
agonijas…
naivuolis,-
sakysite gal kas,
taip,sutinku,
ir gal net noriu,
tokiu būti,
vis dar tebetikinčiu,
kad tikra meilė,-
tai ne kančia,
kad gėris,-
didelė jėga,
kad grožis,-
visai šalia,
kad kančia,-
lyg druska,
kasdienei duonai,
saikingai
būtina…
*****
2010-08-12
——————————————————
*****
…nenoriu,
tikrai nenoriu,-
nagų galąsti,
aštrint žvilgsnio,
ir kelti
balso toną…
nenoriu,
tikrai nenoriu,-
leist siautėt
vėjams,-
jausmų nevykusių,
sielos palaukėm…
nenoriu,-
terorizuoti
sąžinę,
kad ir lengvai…
nenoriu,-
kenkti,
net ir tiem,
kurie kitiem,
o kad ir man,
kažkuo pakenkia…
bet,-
kažkaip nevisad,
pakeliui
su tobulumo
vėjais
keliu bures…
galbūt pritingau?,
gal giją ryžto
užkišau
į baimės
užantį?…
o gal žaizdų,
nevykusių
skrajonių,
dar nepagydžiau…
o gal tiesiog,-
nebedrįstu
prisipažinti…
*****
2010-08-14
———————————————————–
******
…net ir nežinau,
ar ko ir benorėti,-
kai tiek aplinkui
tik nori,nori…
ir vis gauti,gauti…
o jeigu duoti?..
be grąžos,
be išlygų jokių…
ai,ir vėl naivėju…
tarytum vaikas,
tikintis stebuklais…
o vat ir noriu,-
dar tokiu pabūti,
bent kartais,
nors trumpam…
tegu ir juoksis,
žinantys ko nori,
o juk žinau ir aš,-
tik tyliai…tyliai…
tik sau…
*****
2010-09-18
————————————————————–
*****
…ruduo…ruduo už lango,-
spalvų gamas jau keičia,
vėsina saulės spindulius
ir dangsto juos debesimis,
atgina vėjus,neramius
ir vaiko juos,
kartu su lapais, pakiemiais…
naktimis,lyg ir slapčia,
pakloja rūko patalus,arba,
šarma nubarsto klonius paryčiui…
apnuogina medžius,ir prausia,-
juos vėsiu dušu,čia pat,
ant jųjų apdaro spalvingo,-
kitam sezonui juk kitas bus…
ir “gatvės” muzikantus-žiogelius,
išvaro,ne kažiką ir teuždirbusius…
ir giedorėlius padebesių,
į sanatorijas šiltas išsiunčia…
tvarkuolis koks,gi tas RUDUO,-
darbštus ir rūpestingas,
nostalgiškai romantiškas…
ir kaži ko,čia nerimas kažkoks,
many į sielą beldžias?…
galbūt pavydas,tam tvarkuoliui?,
o gal net gėda,-
kad jis,-štai toks,
o aš?…kaži dar…kaži…
******
2010-10-02
—————————————————————
*****
.. eičiau ,
į lietų,
jei jame
vieniša ir sušalus,
Tu virpėtum…
eičiau į tamsą,
jei tik ten
savo rankom,
Tave liesti
galėčiau…
eičiau į liepsnas,
jei jose tik
Tavo karštą,
alsavimą
jausčiau…
eičiau
ant prerijos krašto,
jei tik ten
Tavo garbanas,
vėju šukuoti
galėčiau…
bet juk Tu,-
visa tai
man į taurę
supylei,
tą vienintelę,
ir …dingai…
o aš vaikštau,-
lietuje ir tamsoj,-
jausmų neramių
liepsnose,-
sielos gaisrų,
prerijų,-
krantais stačiais,
su taure …
ir vis ieškau,
ieškau Tavęs,
o juk TU,-
rankoj manoj,
toj taurėj,-
…nugertoj…
******
2010-11-01
——————————————————
*****
…aš vis einu,
vis tebeieškau…
kartais rodos,-
pavargau…
o rankoj,-
taurė,ta pati,
nugertoji…
tik pagert,-
nedrįstu,
nors gerklėj,-
troškulys,
sieloj,-
fiesta miražų…
bet kiek teks
dar nueiti,-
lemties vejai,
težino,
o jos turi,
užtekt…
o gal būt,
tam ieškojime,-
mano palaima,
be lemties,
jai atvirsti
į laimę?…
nežinau,
daug dar ko
nežinau…
tod einu,
ir vis ieškau,
su troškuliu,-
žinoti,
bent miražuos,-
pažinti…
su taure,-
ta pačia…
…nugerta…
*****
2010-11-14
——————————————————
*****
…Paklydęs
savąjam
kely,
sumenkęs
minčių
apgaubty,
pritemęs
vilties
šviesuly,
klajoju,-
tuščioj
sumaišty,
bandydamas
būt
savimi,-
keleiviu
prasmės
kryptimi…
*****
2010-12-10
—————————————————–
*****
…lyg du
bėgiai greta
ir tik viens
traukinys,-
manosios
paros
turinys…
ir vienais,-
dienoje,
kitais,-
sapnuose
aš lyg tas
traukinys
vis kursuoju…
tik kuriais
ir į kur ?
pats savęs
ir kitų
vis dar aš
klausinėju…
bet žinot,-
gal netaip
ir svarbu,
bent norėtūs,-
tik gėrį
dienomis
išvežiot…

2010-12-12
——————————————————-
*****
Blėstančio
skliauto
kamputy,-
blaškos
pašvaistė
jausmų,
tarytum
ieškodama
vietos,-
kur jai
būtų
jauku,
kur žibėt
ji galėtų,
tartum vėjai,-
laisvai,
kur jos
nebegožtų
vėsūs
paklydę
rūkai…
***
2010-12-13
————————————————–
*****
Išgirsk,
kai skrodžia
tylą
spengimas
tylos…
įžvelk,
kai tamsoje
apakina
ryškūs
žaibai…
pajausk,
kai nejauti
net vėjo
menkiausio
dvelksmo…
ir būsi
tada
pilnatvėje,-
išpildžiusioje
tuštumas
visas…
2010-12-14
—————————————————–
*****
…išeisiu,
naktį tylią
paklaidžiot
pievomis dangaus,
tarp spindinčių
žvaigždžių auksinių,
iš tolo
saulę pamatyti,-
skaidrumas žvilgsnio
kad atsistatytų…
pasiklausyti,-
skambėjimo
erdvės beribės,
kad atsinaujintų
klausa vidinė…
sušlapti,-
krikštolo lietuj,
kad nusiplautų
siela dulkina,
ir grįžti…
o gal ne?!
juk ten,-
gal rasčiau tai,
ko ieškau čia…
ko šaukės siela
kelyje dulkėtam…
bet tenka
grįžti…
į tą pradėtą,
dulkėtą kelią…
*****
2010-12-27
——————————————————
*****
minčių laiptai,-
sukti ir
gan statūs…
jų turėklai,-
žemi ir
gan trapūs…
ir dar ūkas,-
aplinkui
pritemęs…
o tenai
viršuje,-
skaidruma
ir šviesa…
akys krypsta,
mintys veda,
nors
nuo baimės,-
protas bąla…
ir lipu,
nors pamažu,
su pakritimais,
bet link jos,-
tos skaidrumos…
kuri aukštai,
o laikas,-
švilpia…
tik siela
kukliai kužda,-
lipki,lipki…
*****
2010-12-29
————————————————-
*****
…ar gyvenu?
o gal,-
žaidžiu
gyvenimą…
prarasdamas
žaislus,
atrasdamas
naujas
žaidimo
taisykles…
baigtis,-
neaiški…
viltis,-
laimėti…
lemtis,-
teisėjas…
o aš,-
nevykėlis
žaidėjas,
bandąs
išvengt
baudų,
kurios
žaidimą
gyvenimu
paverčia…
*****
2011-01-10
————————————————–
*****
…nusmelkia
kartais
mintis
žaibu,-
peržengt
save
turiu,-
įveikti
esamą,
atkurti
buvusį,
paminti
šleifą,
mane
vis klupdžiusį,
pakilt,-
lyg sfinksui,
iš pelenų,
kuriais,
vis rodos,
tebevirstu…
*****
2011-01-16
———————————————-

*****
…pasauly
sapnų,-
pasąmonės
šėlsmas
klaikus…
spalvos,-
tos pačios,
tie patys
veidai,
jausmai,-
pažeisti
kažkada,
lig šiol
nepagydyti
vis dar…
miražai,-
vilčių,
skrydžiai,-
minčių
ir rytdienos
sąmonės
klipai…
gana gal?,
bundu…
*****
2011-01-29
——————————————————–
oazė…
*****
…jausmų
sausroje
žodis,-
vandeniu
virsta,
atgaiva
laikina,
kelyje
į oazę,
kurios gal
ir nėra…
tiktai tie,
ilgesio
vėjai,
tebepusto
dulkes,
po audros,
kuri gal
net nesiautė…
abejonių
kalnai,
lyg laivai,
dreifuoja
aplinkui,
kurių lyg
ir nebuvo…
o aukštai,
danguje,
svajų takas
vingiuoja,
kuris buvo
tikrai,
kuris
vedė,-
lemtai…
*****
2011-02-02
——————————————————–
tiesiog…

*****
…palaiminkim,
vieni kitus
kiekviens,-
kiekvieną,
sutiktąjį…
nebūkim
racionalūs,
nekelkim
klausimo
kodėl?…
juk norim
gėrio,
juk gimėm
gėriui
tai ir
gyvenkim
gėriui,
belaimindami
jam
vieni kitus…
*****
2011-02-08
————————————————-
…a.a. išėjusiam…(J.Marcinkeviciui)

*****
…palikai,-
lapą,
paruoštą,
plunksną,
sušildytą
rankos
ir širdies
šilumos…
palikai,-
žodį,
skambantį
lūpose
dažno
iš mūsų…
skleidei,-
šviesą
ir išėjai,-
į ŠVIESĄ…
palikęs
pėdsaką,-
pavyzdį,
mums
ir po mūsų…
*****
2011-02-16
————————————————-
…tiesiog apie tai,kas neisvengiama…
*****
…nereikia,-
tų juostų
liūdnų,
su žodžiais,
nesakančiais
nieko…
nereikia,-
vielų
apipintų,
žiedų,
netikrų
nei skintų…
nereikia,-
giesmių
šiurpulingų,
nei gedulo
rūbų juodų…
juk kam
visa tai?,
kokia
to prasmė?,
kai veriasi
sielai,-
kita jau
ERDVĖ…
uždekit
žvakelę,
kiekviens
nuo savęs,
palikit,
kalnely…
ir grįžkit,-
į savo
kasdienį
takelį,
darykite,-
gera,
kol turit
tam Valią…
******
2011-02-20
—————————————————
spastai…ar?…
*****
…ir vis tik,-
kartais
nesuprantu
savęs,-
atrodo
spąstus
paspendžiu
savąjam
kelyje…
įkliuvęs,-
raminuos,
tarytum
stabdžiais,
jais
pasinaudojęs,
nuo paslydimo
kryptimi,
kurios
net ir
nebuvo…
absurdiška?
galbūt…
o gal,-
tiesiog
pamąstymų
viražai?…
*****
2011-03-12
—————————————————–
…klausiu…?…
*****
…nesugebu?
nedrįstu?
nenoriu?,-
iš pelenų
įpūsti vėl
ugnies,
klausiu
savęs,
bet lyg,-
negirdžiu…
klausiu
lietaus,
iš giedro
dangaus,-
ar laistyti
pelenus
jis nesiliaus…
klausiu
ir vėjo,
prie smilgos
ramios,-
žarstyt
pelenų
ar jam
nepabos…
bet ir jie,-
lyg negirdi,
net aido
nėra…
gal nieko
nėra?…
gal nebuvo
iš vis,
tos ugnies…
nuostabios…
*****
2011-04-07
————————————————
minciu zaibai…
***
…minties
žaibas
vilčiai
gęstančiai
miražu
nušvinta,
gija
skaidria
krantus
nematomus
sujungia…
ir vėl,-
vitražo
šukėmis
sukrinta
gęstančios
vilties
pelenuos…
pakyla
iliuzijų
ūkas
bekryptis
vaivorykštės
vienspalvės
lanku,
ir nyksta,
vilnyse
pienių
jūros
auksinės…
***
2011-05-04
————————————————-
…akimirka…
***
…akimirkos
trapumas
malda
suskamba…
ir lieka,
aidas
amžiams,-
nebylus,
beribis,
be horizonto,
kelio,
be skliauto
žvaigždžių,
kurių
viena,-
akimirkoje
krito,
skrosdama
ribą
pasaulių
dviejų,-
realaus
trapaus,
ir…
amžinojo…
***
2011-05-08
————————————————-
o noris…
*****
…o jei,-
išeit ?,
palikus
taurę
savąją
nugertą…
kur būčiau
atpažintas
būtent
savimi,-
nors būt
kitoks
nebegaliu…
bet čia,-
tik taurę
savąją
lig dugno
gėręs,
gali būt
atpažintas,
nors…
o noris !,
kaip Tau,-
ir man,
dabar
ir čia,-
tiesiog
pabūti
žmogumi…
*****
2011-05-30
————————————————–
…skiriu išėjusiems tėvams,seneliams…
*****

Įstrigęs žodis

Kai juodo dalgio ašmenys šalti,
tavus pečius palinkusius paliečia,
nuo tos sunkios gyvenimo naštos,
ir kai juoda ranka akis tau merkia,
įstringa žodis tavo gerklėje,
taip ligi galo ir nebe ištartas…

Šį žodį tarti tu pradėjai,
kai pajutai po kojom žemės vėsą,
kai rankute putlia pilis iš smėlio statinėjai,
ir pievoj ,tarp žiedų bėgiodamas,
margus drugius sugaudyti norėjai,
ir jis skambėjo,-krykštavimu tavo nekaltu…

Tu jį tarei,kai pirmą vagą,
arimuos tėviškės varei,
ir gaivinais garuojančia drėgme velėnos,
tu jį tarei,kai pirmą grūdą,
smagia ranka į dirvą bėrei,
ir krito žodis tas į žemę ,-prakaitu sūriu…

Tu jį šnibždėjai,kai duonos kasdieninės riekę,
ranka kaulėta laužydamas dalinai,
už vakarienės stalo susėdusiems vaikams,
tu jį kuždėjai,kai prie krūtinės,
švelniai ,priglaudęs ,glostei anūkėlio galvą,
mes skaitėm jį,-tavoj kaktoj raukšlėm raižytą…

Ir štai,-įstringa jis ,žmogau, tavoj gerklėj,
lyg paskutinis kąsnis badmečio dienos,
nutyla,gražiausią savo skambesį pasiekęs,
kai tau taip norisi,kad net miškai išgirstų jį,
ir aidas atkartotų jį virš tėviškės arimų,
juk žodis paprastas,tas žodis,-GYVENU…
*****
1988.11.06

———————————————————–
…kuklioji…
*****

…nepaliečiau,
tos stygos,
kurios juk
ir nebuvo…
ir skambesį
netikrą,
priėmiau
už tikrą…
aidas jo,
vis tilo…
iliuzija,-
subiro,
euforija,-
pavirto
kasdiene
disharmonija…
pro šalį
vėjai,-
vis blaško
butaforijas…
ir tik ,
lemtis,-
žvaigždė
kuklioji,
vis petį
liečia,
ir vis dar,
vis dar,-
kviečia…
*****
2011-06-09
——————————————————–
…randu…
*****

…netikrume ,-
tikrumo
ieškau…
randu ,-
vienatvę ,
tikrą ,
bet nuolat
trypiamą…
randu ,-
pavydą ,
tikrą ,
bet vis
liguistą…
randu ,-
skausmą ,
tikrą ,
tik menkai
atjaučiamą…
randu ,-
blogį ,
tikrą
ir juodą ,
mus visus
tepantį…
randu,-
ir gėrį ,
tikrą…
graibstomą…
bandau
užgriebt…
*****
2011-07-14
——————————————————–
…susilies…
*****
…dainuoja ,
siela
ilgesį ,
pro šalį
lekiant
traukiniui
greitajam…
tik ką gi ,
išdainuos ?,
ir kur jis
benulėks…
tiktai ,
akimirką
tą vieną ,
jų siekiai ,-
susilies…
tam ,
amžinybės
horizonte…
pavirsdami ,
taip mūsų
ieškomos ,
prasmės
aidais…
*****
2011-07-17
———————————————-
…trankomes…
*****

…atsimušam
žmonės ,
tiesiog ,-
į gyvenimą…
dūžta
vitrinos ,
jausmų
netikrų…
lyg prekės
sugedę,-
mintys
pabyra
nevykę…
graibstom
šukes ,-
iš pavydo ,
it prekėm ,
sugedusiom
mintam…
ir skubam ,-
pasiekti ,
aplenkti ,
užkopti…
tik vis ,-
atsitrenkiam ,
tiesiog ,-
į vitriną ,
sublizgusią…
ir šukių ,-
daugėja…
*****
2011-08-15
—————————————————
…be tilto…
*****

…Trankausi
klystu ,
ir vis noriu ,-
ko matyt
nebebus
niekada…
aš sėkmingai
pavykęs
svajoklis ,-
ne tame tik
svajonių
krante…
ir bijau ,-
atpažinti
tą tikrąjį
krantą ,
nes žinau ,-
tilto į jį
nebebus ,
nestačiau…
o Jūs sakot ,-
turėjau
tiesiog pats
jį nutiesti…
ir nekliūti ,
kam vis dar
kliūnu…
*****
2011-08-20
————————————————-
…be ribų…riba…
*****

…beribiam
horizonte ,-
riba ,
peržengt
būtina…
migla
tiršta ,
pilkai
spalvota…
frazių
lušnynas ,
vertybių
rauda ,
jausmų
mutacija
dulkina…
be ribų ,-
riba
prieita…
migloje
nežinia,-
kas šalia ?
su kuo ?
peržengsim
ribą tą…
*****
2011-09-08
————————————————-
…ne tai…
*****
…sklaidos
vizija
slėniuos
dvejonių ,
vilties
rytas
išaušti
vis delsia…
šaltoje
jausmų
oloje ,-
paukščiai
svajonių
išsekę ,
žvilgsniu
nostalgišku
ilgesio
debesį
stebi ,
pakibusį ,
virš
olos…
kažkas ,
ko nelaukei…
*****
2011-10-15
————————————————–
…girdim ?…
*****
…liūdesio
žvakes
žodžiais
beverčiais
gesinam ,-
negęsta…
jausmų
žarijas
posmais
puriais
žarstom ,-
neįsidega…
ilgesio
vėsai
gaubiant ,
ašara
vilties
į nerimo
palangę
krinta ,-
ar girdim ?…
*****
2011-10-16
———————————————–
…grįžę…
*****
…sode ,
vidurlauky
gęstančiam ,
rauda
vėlės ,
čia buvusių ,
grįžę ,
glosto
tyliai
žaizdas
obelų…
ar padėti ,
joms kuo
begaliu ?…
nebent ,-
ašara ,
sielos
skaidria ,
obels
šerdį
suvilgyti
atvirą ,
kaip ji
obuoliu
gomurį
vilgė ,
kurių
vėlės
sugrįžę
trumpam…
*****
2011-10-29
————————————————
…pavydet ?…
*****

…taurė
nugerta,
kažkur
palikta
užmesta…
kelias
į prasmę,-
dulkių
smoge ,-
troškulio
galią
juntu…
vėjuos
minčių
svyruoju ,
gaudau
plėšiamus
svajų
lapus…
o lietus,-
laisto
kauburius ,
virstančių
dulkėm ,
netekusių
lapų
visų…
pavydėt ?…
gal net to ,
negaliu…
*****
2011-11-16
——————————————–
…ką darau?…
*****

…gijas
tamsos
norėčiau
plėšyt ,
ir nepažeist
širdžių
kasdienių ,
nukreipti
sielas
link
žvaigždžių ,
nuo tų
kasdienių
pilkumų…
galbūt ,
naivus
atrodau ,
ir tik
save ,
lyg tamsą ,
plėšau…
juk siela ,
lyg lava ,
į aukštį
veržias ,
o pats ,-
ar negrimztu ?
į gilumą…
*****
2011-12-06
—————————————————-
…atmintis…

*****
…pamirškit ,
nejučia ,
kai būsiu
ne čia ,
rytdiena
bus juk
lengvesnė
tada…
Atmintis ,-
laikina ,
praeitis ,
juk joje ,
o rytdiena ,-
neš vis
naujo
kažką…
sutikit ,
ir pamirškit ,
jei ką…
*****
2011-12-24
——————————————–
…polėkis…

*****
…iliuzijų
paukštė
pridengia
sparnu ,
polėkį
sielos
kasdienį…
pakirpti ,
gal tą ,
josios
sparną ?,
atsivertų
kažkas …
tik ar tai
būt geriau ?
ar belėktų ,
siela
mana ,
kai polėkis
skęsta
tiesiog ,-
miraže…
*****
2011-12-27
———————————————-
…braidau…

*****
…užburto
rato ,
nerimo
lauke ,
apmąstymų
pieva
vis veši ,
smilgos
minčių ,
link
užribio
linksta…
klajoju ,
po pievą ,
su smilgom ,
svyru…
persisvert ,-
vis dar ,
nebegaliu…
*****
2011-12-30
———————————————-
…lašai…

*****
…krinta
lašais ,
akimirkų
Skaidra ,
malšta
alkis
sielos ,-
trumpa
atgaiva…
ir vėl ,
dulkina
prasmės
migla
pakarsta
troškuliu ,-
regėti
Laumės
juostą
Vilties
lietuje…
*****
2012-01-04
—————————————————-
…tame…

*****
…sminga ,
spygliai
minčių ,
pro
nuojautų
lapus ,
ramybės
debesis
pravirksta
nerimo
lašais ,
vilties
žvaigždė
į tamsiąją
paskliautę
slenka ,
ir aš ,-
vis čia ,
kažkur ,
laviruoju
savimi…
*****
2012-01-08
————————————————-
…išsaugojimas…

*****
…norėtūs ,
vitražą
kasdienybėj
įsistiklint ,
tyrų
spalvų ,
kilnių
formų ,
šukes
prasmingas ,
gijomis
tauriomis
lipdant…
tik…
nežinau ,
kaip
reiktų jį
išsaugot ,
nuo vis
užklystančių
beprasmių
akmenų…
*****
2012-01-09
————————————————–
…arimai…

*****
…nevarkite ,
pabert man
patarimų
sėklos ,
manuos
arimuos
ji tiesiog,-
nedygsta…
prastas ,
gal vis ,
artojas
tebesu ,
bet pats ,-
vagą ,
kasdienę ,
rėžti
privalau ,
ir skonį ,
atitinkamą ,
kasdienės
riekės ,
išragaut !…
*****
2012-01-09
—————————————————
…siekis…

*****
…krito ,
lašas
skaidros ,
kelio
manojo
aušros
spinduliuos ,
ir…
pakibo ,
rodos ,-
čia pat ,
bet…
siekti jo
liko ,
ligi
savojo
kelio
žaros…
*****
2012-01-14
——————————————–
…ryto daina…

*****
…išdainuot
gyvenimą
norėčiau ,
rytą ,-
tekant
saulei ,
ir išeiti…
nepalikt ,
nė aido
tos dainos ,
palikti ,-
norą
kiekvienam
tą dainą
išdainuoti ,
gražiausiais
sąskambiais ,
nors ir
skausmo ,
kančios
kupinais…
*****
2012-01-15
——————————————–
…trapumas…

*****
…neskroskite ,
žodžiais
tylos ,
panirę
Meilės
keruos ,
jie trapūs ,-
kaip
niekados ,
o tyla ,-
žodžių
savų
sklidina ,
ausiai ,-
negirdimų ,
sielą ,-
džiuginančių ,
žmogau ,
be proto
norėjai
juk jų…
…prabilai ,
ne laiku…
kerai ,-
virto
skausmu ,
tyla ,-
pratrūko
rėžiančiu
ausį
šauksmu
tuščiu…
dabar ,-
eiki ,
žmogau ,
dulkėtu
keliu ,
nesakyk,-
pavargau ,
sušalau ,
pasiklydau ,
kad ir kiek
nusivylęs
bebūsi ,
bet juk ,-
…savimi…
*****
2012-01-25
————————————————-
…palyda…

*****
…nulydėsiu
paukštį
juodą ,
akimis
tamsiam
skliaute…
mintyse
nubrėš
jis taką ,
margame
prasmės
fone…
*****
2012-02-02
———————————————-
…šalta giesmė…

*****
…slėnyje
šaltų
pelenų ,
rožės
juodosios
stiebias ,
verias
jų lūpos
skausmingos ,
pelenais
prigesintos
šaltais…
slenka
į slėnį
šešėliu ,
dirigentas
palinkęs
dienos ,-
giesmę
rožės
eilinę
giedos …
skęsiu ,
josios
šaltuose
aiduos…
*****
2012-02-04
————————————————-
…akordai…

*****
…vargonai
suvargę ,
akordai
šalti ,
virpina
erdvę
kasdienėj
būty …
sielos
žaizdotos ,
negyja
nuo jų ,
ieškome
vaistų ,
nusivylę ,
vienas
kitu…
*****
2012-02-05
————————————————–
…atvirai…

*****
…ar mylės ,
kas mane ?
nežinau ,-
save
ar myliu…
iš vis ,-
nežinau ,
ar bemyliu
kažką…
o gal ,-
viską ? …
gal nieko ?…
nežinau…
nežinau…
nežinau…
o gi TU ,
Žmogau ,
skaitantysis ,
ar žinai ?
ar tvirtai ?
ar tikrai ?…
*****
2012-02-14
————————————————–
…ejimas…

*****
…užbūręs
kelio
žavesys ,
slepia
ilgesį ,
troškimą
begalinį ,
veda ,-
stepe
tikrovės ,
migla ,
chaoso
gaubiama ,
ūke
iliuzijų ,
laumejuostei
miražais
šokant…
ir eini ,-
pakol
saujelę
žemės
tau
…užbers…
*****
2012-02-16
————————————————–
…kodel ?…

*****
…byrantys
laiptai ,
palūžę
turėklai ,
lipimas ,
krizenant
įtampos
šmėklai…
klausimas,-
kodėl ?! ,
šmėsteli
vėl ir
…vėl !…
*****
2012-02-19
————————————————–
…palikimas…

*****
…sodžiaus
gimtojo ,
gryčios
bespalviam
lange ,
skausmą
bebalsį
lig šiolei
girdžiu…
nors ,
seniai
su mumis
jis išėjęs ,
šaknys
likę
irstančiuos
pamatuos…
ir jį vis ,
lydint ,
jaučiu…
*****
2012-02-19
—————————————————-
…išlikimai…

*****
…purvinas
sniegas
pranyks ,
nebeliks…
sąžinė gi ,-
taip ir ,
liks…
*****
2012-02-26
————————————————
…tai…

*****
…žingsnyje ,
mintyje ,
žodyje ,-
laikas ,
jausmas ,
viltis…
tai ,-
kelias ,
prasmė ,
laikinumas…
…deja…
*****
2012-03-11
————————————————–
…dulkelė…

*****
…saulėje
amžinumo ,
lietuje
trapumo ,
vėjuose
lemties ,
teęsu ,-
dulkelė ,
dabarties…
*****
2012-03-11
—————————————————–
…galit…

*****
…kaltinti ,
barti
galit
iš anksto ,
vistiek
nevengsit
…TADA …
juk bus
už ką
visada ,
kad ir ,
buvimą ,
tiesiog
savimi ,
…DABAR…
*****
2012-03-15
—————————————————
…prabilkim…

*****
…draskome ,-
garbę ,
orumą ,
skaistumą …
teršiame ,-
sąžinę ,
postą ,
mundurą…
plėšome ,-
aurą ,
vaikystės ,
nekaltą ,
netgi ir ,-
vaiką !!! ,
senelio
žilo
priglaustą..
tąsom
viens kitą ,
lyg būt ,-
įsakyta ,
patapti
baisuokliais ,
mūs žemėj
gimtoj…
o gal ,-
vistik ,-
NE ???!!!
atsimerkime ,
žmonės !,
prabilkim ,
kiekviens
į save ,-
kuo giliau !…
*****
2012-03-31
———————————————–
…nebuvimai…

*****
…laiškai
nerašyti
nepagels ,
nevirs
pelenais ,
neaidės
sielos
skausmo
aidais…
jausmai
neišleisti
neklajos ,
neradę
oazės
savos ,
nežeis ,
žaizdų
nedraskys…
lietuje ,-
siela
verkiančia
apsimes ,
viduje
degdama ,
lietumi
negesinama
vėjais
neužpučiama…
*****
2012-04-02
————————————————-
…Tu gali…

*****
…sutrypki ,
einanti
Lemtie ,
mane ,
lyg žolę…
dėl tavęs ,
paaugau ,
laukiau…
sutrypki ,
ir vėl ,-
pakilti
liepki…
ir vėl …
Tu gali…
*****
2012-04-16
———————————————–
…sakau…

*****
…neišgersiu,-
neįpilto,
nepaliesiu,-
nepaskirto,
kaip ir,
žodžio
nepaleisiu,
manimi
netikro…
*****
2012-05-27
—————————————————
…lietus…

*****
…lietumi
verkiu ,
dulkes
teplaunančiu…
graužimas
giliai ,
lietus čia,-
juokai…
*****
2012-06-02
————————————————-
…nuotrupos…

*****
…purto
smegenis
akmenys
kelio…
kalbas
siela
dulkių
migloj
su …
savim…
tegirdžiu,-
nuotrupas,
gulančias
akmenimis…
*****
2012-06-14
————————————————-
valkata…

*****
valkata
esu,
gyvenime
Didžiam…
konteineriuos
kuičiuos,
‘Didžiųjų’
pildomuos,-
atsirūšiuoju
peną,
vis dar
egzistuoju…
*****
2012-06-24
——————————————————
…ejimas…

*****

…akcijos-nuolaidos-šventės…
lėkimas-pirkimas-šventimas…
popsas-bukumas-absurdas…
įtampa-stresas-baimė…
tuštuma-pilkuma-liga…
sos-išeitis-žydruma !…
*****
2012-07-05
——————————————————
dermė…

*****
…tėkmėj
dienos,
pati
diena
nuskęsta…
ratilai,
pasąmonės
švendrynuos
slepias…
krante,-
lemtis
nurimus,
su tuo
tiesiog,
sutinka…
*****
2012-07-13
—————————————————-
varstau…

*****
…varstau
duris,
lyg pamišęs,
ką geriau
nelabai
sugebąs…
vyriai
girgžda,
tarytum,
kritikai…
staktų,-
kaip ir,
nebematau…
dejuoja
slenksčio
akmuo,
savyje
jį girdžiu…
delne
rankena
tirpsta,
užsivers,
kažkada,-
neatversiu…
*****
2012-08-04
————————————————————————————————————–
ėjimas…perlų lietuje…

…vis einu, ir einu…tarytum laikas, tarytum užsuktas, o gal varomas ?…kartais ,rodos nebežinau, nei kiek jau einu,nei kodėl, nei, galų gale,- kur einu…ir vis, nepaliaujamai lyja…perlų lietus, iš vienintelio, niekad niekur nenuslenkančio, debesies…keista…krintantys perlai paliečia tyliai, bet garsą girdžiu,-savyje, vis nuolat kartojantį klausimą,- ar žinai, kur ,ir kaip, eini ?!…taip, einu…debesis nenuslenka, perlų lietus nesiliauja…jie paliečia švelniai, bet skausmas sklinda,-iš vidaus…ir iš kur tos žaizdos?…keista…bet juk,-einu…ir tas lietus vis…ir nesuprantu,-kur gi jis pradingsta ?, krisdamas nuolat perlais…o jeigu !,-aš jį beeidamas tiesiog išblaškau ?! , lyg koks pamišėlis, einantis, ir vis blaškantis nuo savęs tai, kas jį paliečia lyg ir tyliai, kas paliečia lyg ir švelniai, o erdvėje vis aidi kažkur tai aplinkui, paraleliai einančiųjų mantra,-‘nesiblaškyk—tu gali —tu turi—nugaleti !’…o aš,-teeinu, ir težinau,-jog vis,-einu…einu…einu…
2012-08-19
————————————————————————————————————–
raudančių sielų slėnis…

…raudančių sielų slėnyje,-vilties kuklioji saulė, tekėti bando, pro pilkąjį beprasmybės ūką…vėsoka…ir ta rauda, persmelkianti… virpina mus ,apsidraskusius nuo brovimosi pro klaidingai gundančius erškėčių krūmynus, susigūžusius, save atvedusius į šitą slėnį…o norėjome,kaip ir ne į čia…
2012-08-27
————————————————————————————————————–
…klajojantys…

…laiko vėjų apsupty , akimirkos žvakė vis dega…tik vis blaškos liepsna, realybės juoduosius kampus kai kada kiek nušviesdama ,ir vėl ,-stovi jie ,obeliskais niūriais, kiek keiktais, kiek versti mėgintais…klajoju ,tarp jų ,kitaip,- negaliu ?…o ir žvakė, ta akimirkos, lyg šmėkla mįslinga, klajoja vis,kažkur aplinkui…
2012-09-07
————————————————————————————————————–
visiems visiems…

…vis kartais pagalvoju,-Jumis pamintas vertas būti teesu, o Jūs man,- žiedlapius šiltus, širdies gija nuaugusius, vis tiesiat, mojat, su šviesiomis spalvom , ir atspalviais tyrais, tai ir dūkstu, kastkartėm,- lyg mažvaikis, drugelių apsupty, nors iš tiesų,- dulkelė šioje Visatoj teesu , o Jums visiems visiems šiandieną ,- nuoširdų AČIŪ, ir Valią Gerąją, skiriu !
2012-09-13
————————————————————————————————————–
…slenkstis…

…žaidimas…ant slenksčio…iš būties ,ir nebūties…iš šiapus ,ir iš anapus…o aš, gal irgi čia ,kažkur ?, gal vienas iš žaidėjų,-tai aš ?…kas gi tada kitas?…lemtis?, manieji pasirinkimai ?…o žaidimo teisėjas? jis yra, ar jo visai nėra?…tiek to…gal nedarykim statymų totalizatoriuje …beje,- užkliuvimas už to slenksčio, -tai tik iš vienos pusės!…
2012-09-24
————————————————————————————————————–
…tikrumas…

…laimės pakrantė siaurėja, nerimo banga vis plakas ir plakas į krantą…vakarinė vilties pašvaistė ir ta, kažkodėl, ‘kuklinasi’ už visad tyliajame, prasmės horizonte, pakibusių dvejonių debesų…gal tai,- tik ruduo ?…norėtūs ,deja, jis buvo ne kartą ,ir lapai praeities negrįžtamai supuvę…o gal,- tai vizija ?…bet kam ,tada, ji tokia ?… pakrantė, bangos, plakimas…bent jau vienintelis tikras,-ėjimas…o gal,- net ir viskas…
2012-10-07
————————————————————————————————————–
…kritimai…

…krinta…rudenio lapai, lyg pakilę, ir savo žvaigždės nepasiekę, svajonės, mirga, lyg pasimaivydamos, paskutinį kartą, prieš supuvimą, galutinį ir neišvengiamą…čeža…po kojomis, paminančiomis, paspiriančiomis, pratuštėjusios vilties akių vedamomis…į kur?…į rudenį ?, į miglą ?…į nežinią, kelyje, žinomame, tik ne tau…
2012-10-20
————————————————————————————————————–
…gal jau ?…

…gal statyt jau?, savąją taurę nugertą, and tarpeklio gilaus atbrailos…tik ne tam ,kad ją vėjas nupūstų,- kad pašauti, kulka vienetine, tam vieninteliam ,šūviui skirta…ir prigulus, tarpeklio krante, nulydėt, ten bekrintančias vis dar šukes, ir lašus, neišgerto likučio, lyg kazką, ko nebus jau, ir ko gal ,-net nebuvo…gal tebuvo tai vizija ,stiklo trapaus, kaip ir žingsnio ,mūs šiapus ,kiekvieno, kaip tos ryto gaivos, į lašelį ,tyriausią, subėgusios…
2012-11-09
————————————————————————————————————–
…padorojimas…

…sudoros, oi mane sudoros,
ta tėkmė , iš lemties , paskirtos…
ir paliks, ‘padorotą’, dar slinkti,
tos tėkmės, iš lemties ,nešamam…
*****
2012-11-13
———————————————————–
…šokti…

*****

…šoka prieblandoj,
dulkės,
šokį marazmo…
ir aš,
girtas iš laimės,
įsitraukti bandau…
*****
2012-11-21
———————————————————
…kasdienėjant…

*****
…nusiprausiu
dulkėmis kelio,
nusišluostysiu
vejais laukų,
ir pažvelgęs,
į temstančią
saulę,
aplankyt
dar norėsiu,
klajojančius,
slėnių
rūkus…
*****
2012-11-25
——————————————————-
*****
…sueiname
tylūs
į salę…
taškas
prasmės,
klausimas
esmės,
žvakė
netekties…
…išeiname…
*****
2013.02.01
—————————————————–
*****
…mintys
mintis
reketuoja,
varpas
nerimo
baisis
skambėjimo
savo,
gūžias
siela
kamputy
vėsiam,
o už
kampo,-
minčių
kapinynas,
apibiręs
skeveldrom
varpų,
blaškos
sielos,
skausmais
permaitintos,
joms
ramybė
tarytum,-
tabu…
*****
—————————————————-
*****
…trapumas
akimirkos
kyla,
siela
trokšta
langinių
saugių…
lemties
vėjai
vis gludina
staktą,
o aš –
palei
slenkstį,
vis dar
basas
žvelgiu…
*****
2013.01.23
————————————————
*****
…siaurose
gatvelėse
kalbasi
žvakės,
linksėdamos
vėjams,
glostantiems
vėles…
ir tvyro,
tikras
susipratimas…
*****
2013.01.24
——————————————
*****
…sklendimas
erdvėje
garsų,
palikus
žemę
vargų,-
pabėgimas
be šansų
jokių…
*****
sausis-vasaris 2013
———————————————————
…skaičiuosime
*****
žiedlapius,
akimis
užlipdytomis,
klausysimės
žvakių,
apstojusių
kalbantis…
ir lėksim,-
slaptai,
ir nevaržomai,
kur nieks
nestabdys,
nei žodžiu,
nei…
už skverno…
*****
2013.03.07
—————————————————
*****
…atėjau,
nesusipratęs…
einu,
pusaklis…
išeisiu,
užsimerkęs…
viską,
matantis…
*****
2013.03.29
————————————————–
*****
…paukštis
plyštantis,
moja vis
sparnais,
trupančiais…
horizonte
migla,
besiblaškanti…
žingsniai
žeme,
trūkinėjančia,
mindo
nuotrupas
sparnų,
paukščio
vilties,
plyštančio…
mojančio,
vis…dar…
*****
2013.04.04
————————————————–
*****
…pro langą
esmės,
pučia
vėjai
lemties,
verčia
knygą
būties,
ant stalo
prasmės…
kėdėje
dabarties,-
skaitovas,
nuo raidės
lig…raidės…
*****
2013.04.05
————————————————–
…tiesiog…išėjusiam…V.Š….

*****
…o buvo !,
Langas,
Saulė,
ir TU…
su savimi…
veržiais,
klupai,
ir vėl !…
link lango…
tik štai,
užtraukei,
užuolaidą…
VISAM…
*****
2013.04.19
————————————————————————————————————
…tikrai GEROJE muzikoje, rodos, jog netgi tirpsta…mirtis…taip, mirtis, ir tada, rodos visai nebaisu būtų, ir man kartu su ja…ištirpti…per GERĄ muziką,-mirtyje…sakysit baisu, kodėl taip čia apie mirtį dabar…žinoma, ji kartais tikrai baugina, kartais netgi labai…kartais rodos, jog tai vienintelė išeitis, tada žinoma jau ir paskutinė…būtų išeitis…bet,-kad kažkas GYVENTŲ, kažkas turi ir MIRTI…kitaip tiesiog šiapus negali būti esamos BŪTIES…vadinas, mirtis nėra jokia beprasmybė, nėra koks tai blogis…tiesiog ji irgi yra PRASMĖ…tai yra skambėjimas, tai yra virpesiai…lyg, ta, tikrai GERA, muzika…
2013.04.29
———————————————————————————-
*****
…ateik,
pasupsiu,
Tave,-
Mirtie,
šviesos
rage
mėnulio…
pabijosime
kartu
kažko,
lyg ir,
Tavęs…
ir vėl,
nueisim…
kožnas
sau…
galbūt…
*****
2013.05.06
————————————————
*****
…brydė
dar lieka,
einančio
nematyt…
gerųjų
vaiduoklių
eroje,
trypiame
vieni
kitus,
rinkos
besotės
ritmu…
brydei
ribos
mažėja…
kažkaip
nejauku…
*****
2013.06.01
———————————————–
*****
…ateina
metas,
pavirsti
dulke,
paradoksas,-
“paslegia”
akmeniu…
*****
2013.06.22
———————————————–
*****
…sakau,-
nekaltinkit
nieko !!!
kaltė,-
manyje !
ir tuo
viskas
baigias…
eikit,
kas sau,
nekibkit
prie kito,
kiekvienas
juk esat
savam
kaltume…
*****
2013.06.23
———————————————-
*****
…laiptais,
krintančiais,
žingsniai
groja
be garso,
dirigentas,-
už uždangos,
tamsos
šviesoje,
partitūrą
sudeginęs,
žarsto
pelenus,
ieškodamas
skiautés,
su nata,
paskutine…
*****
2013.06.29
———————————————
*****
…virpesy
nežinios,
krante
prarajos,
susikurt
laužą
šaltą…
pilkąja
liepsna,
glostyt
erdvę
nakčia,
išlékt
pelenais,
tartum
viskas
tebuvo
niekais…
*****
2013.07.09
———————————————–
*****
…arimas,
vaga
nebaigta…
arklas
pasviręs,
kuinas
suklupęs,
artojas,-
vagoje,
akimis
į velėną,
‘klausosi’
godų,
dar vis,
ariančiųjų…
*****
2013.07.20
——————————————-
*****
…klaidžioja,
dvasia
niūri,
rūsčiai
alsuodama,
medžiu
baksnodama,
giesme
išpažįstama,
neišvengiama…
per save,-
išvaduojanti…
*****
2013.07.21
——————————————–
*****
…kam ?,
žodžių
daug,
jei vėją,
ne itin
girdim…
kam?,
vaizdų
lavina,
jei sielos
gelmes
vargiai
bežvalgom…
kam?,
lėkimų
daug,
jei trypiam,
savyje
pasimetę…
*****
2013.08.10
————————————————–
*****
…naktis
be žibinto,
lyg siela
be jausmo…
kodėl?,
atsakymo
deja, nėr…
tad eikim,
toliau,
lyg būtų
žibintas,
ir siela,
jausmu
sklidina…
lyg…
*****
2013.08.10
—————————————————
*****
…turiu
suvokt
gyvenimą,
kol jo
nepraradau,
kol dar
eilinę
vagą
arimuos jo
nevykusiai
verčiu,
kol dar
bijau
nespėti,
sutemoms
galulaukiuos
artėjant…
*****
2013.08.29
—————————————————
*****
…išėjęs
naktį
basas,
mintis
rudenines
smaigstau
nedrąsiai
ant ražienų,
lyg drugelis,
trumpadienis,
kad rūkas
klotų jas
nostalgijos
pūkais,
o žvaigždės,
sonetą
joms,
dangaus
skliautuos
rašytų…

*****
——————————————————–
*****
…nerašysiu,
kai ‘bloknotą’,
manąjį,
lemtis
užvers,
nekalbėsiu,
kai žodis
užstrigs
paskutinis,
nežengsiu,
nė žingsnio,
kai batais
apaus
paskutiniais…
tik vėjai,
galbūt,
tepaūbaus
kažkur
manais,-
rašymais,
žodžiais,
žingsniais…

*****
2013.09.16
—————————————————–
*****
…pavargau,
pavargo
mintys,
mano,
stovėt
eilėj,
prie
‘iškodavimo’
klausyklos…
vis nežinia,
laukimas,
REALYBĖ…
kova
mintyse,
dėl vietos
po saule
PRASMYBIŲ…
nepavarkit,
juk gali
pavykti…
*****
2013.10.11
———————————————-
*****
…švytuoklė
laiko,
virsta
kūju,
ir kala
kiekvieną
prie sienos,
REALYBĖS…
dūžių
aiduos,
ieškom
gaidų
paguodos,
gaudom,
dūstančiom
sielom,
gurkšnius
PRASMĖS…
o vėjai,
laiko,
nepaliauja
glamonėt,
ir virsta,
idilija
kasdienė,
tabalavimu,
kol būsim
nupūsti…
*****
2013.10.18
—————————————————

*****
…tiesiog,-
pabūkim,
tyloje,
žvakelių
šviesoje,
minčių
rimtyje,
su tais,
kurių,
deja,
ŠIAPUS
nebėra…
*****
2013.10.31
—————————————————-
*****
…Vilties
smilgelė,
vėjuos
kasdienybės,
dirvone
‘pasūdytam’,
žvilgsniu
į debesis,
išlikime
vaduojas…
kad tik,
nebesutrypt…
*****
2013.11.02
————————————————–
*****
…gęstančios
Saulės
take,
žingsniais
matuoju
šešėlį
Lemties,
raidę
kalu
po raidės
ant akmens,
ir tęsias,
Teatras,
nenuspėto
Vaidmens…
*****
2013.12.25
—————————————————-
*****
…pabūki,
berže,
man
Draugu,
kai Saulę
palydėt
pakriūtėje
norėsiu,
išgirsk,
nebylią
kalbą
mano,
kuri lai,
niekam
nebebus
skirta…
*****
2013.12.26
—————————————————-
*****
…kava
nebaigta,
mintis
uždara,
žingsnis
pakibęs
ore…
slenkstis
nuvargęs,
staktos
dejuoja,
durys
vėjams
mojuoja…
lango
fone,
medžio
šaka,
teprimena,-
…medį…
*****
2014.01.05
—————————————————-
*****
…slenka,
SIENA,
laiko
linija
griežta…
ir aš,
PASIENIU
slenku…
neapeit,
nepramušt,
nepastumt…
nebent,
prisišliet…
*****
2014.01.23
——————————————————
*****
…trapumas
būties,
erdvėje
lemties,
vitražu
kasdieniu,
lange
dabarties,
dėliojas…
neužtrenki,
VILTIE,
langinių…
*****
2014.01.26
———————————————————

*****
…ražienos
aštrėja,
apavas
kiaurėja,
ėjimas
sūrėja…
bet,-
nebebus
rugiapjūtės
kitos,
briski,
Žmogau,
skausmui
sąlant,
tik,
saulės
nepamesk…
*****
2014.02.01
———————————————–
*****
…liūdnai
gėlė
prakalbo,
žiede
juodam,
perlu
sužibo
ašara…
kalbėjo,
tyliai ji,
apie
paklydusius
žmonių
žvilgsnius…
*****
2014.02.08
———————————————
*****
…mokėk,
išeiti
vienas,
oriai,
durims
paskutinėms
atsivėrus,
įvaizdį
rūbe
vienkartiniam
paliekant,
žvakei
vėjyje
tyliai
dejuojant…
mokėk,
vienas,
oriai…
*****
2014.03.27
——————————————
*****
…prasilenkia
brydės
kybančių
pievų,
aidas
laiko
kartoja
tą patį,
pėdsakus
dangsto
abejonių
migla…
eini ?…
*****
2014.04.04
—————————————–
*****
…sudoroki,
gyvenimo
kąsnį
kasdienį,
užsigerki,
žvilgsniu
į žvaigždes,
neprarask,
apetito
viltingo,
kad ir,
blėstų
Žvaigždė
pagrindinė…
*****
2014.04.28
———————————————-
*****
…šešėlių
pamišusių
paranojiškas
tango,
žaibo
juodojo
strėlėms
aplinkui
smingant…
nekokia
diskoteka,
klubas,
deja,
vienas…
*****
2014.05.11
———————————————–
*****
…nenoriu
būti,-
kieno…
norėtųsi,-
visų,
ir tuopat,-
niekieno…
svarbiausia,-
savimi,
geriančiu
taurę
savąją,
tiek
slėnyje
ramybės,
tiek
prarajos
krante…
už Jus,
visus !
*****
2014-05-13
——————————————-
*****
…erdvėj
nemarioj
laikinumų,
pabūti
noris
laikinai,
ir mirti,
laikinai…
kad,
išlikti
Kelyje,
amžinai…
*****
2014.05.13
————————————————
*****
…spinduliuose
vilties,
horizonte
prasmės,
įžvelkime
esmę
laikinosios
būties,
nusilenkime
vėjams,
išminties
tęstinos,
prie kojų,-
grumsteliai,
realybės
trapios,
pamatykim,
ir juos…
*****
2014.06.17
—————————————–
*****
…nulydės
žvakelių
liepsnelės
kuklios,
sielą
tavąją,
kuklią,
ne mažiau,
ir būsi,
žmogau,
tarytum
nebuvęs,
ar lygtai
prabėgęs
akimirkos
filme,
žiūrovams
belakstant,
vietų
savų
tebeieškant…
*****
2014.06.22
——————————————–
*****
…migla
niūri
kojas
glaudžia,
stringi
ėjime,
grimzti
savyje,
vis ieškai,
ir vis,
nerandi…
*****
2014.06.29
—————————————
*****
…sustosiu
kelkrašty,
o Jūs,-
praeikit,
aplipsiu
dulkėmis,
o Jūs,-
negaiškit,
dulke
pavirsiu,
bet Jūs,-
nesidairykit…
*****
2014.07.06
—————————————
*****
…virtimas
sendaikčiu
lentynoje
Būties,
pasidengiant
dulkėmis
užmaršties,
nutylant
giesmei
Vilties…
nusijuoki,
žmogau…
*****
2014.07.19
——————————————
*****
…kalbėjimuos
jausmų
klausytojai
apkurtę,
dėlioja
lego
dužusių
aidų,
ir skirstos,
susižeidę…
*****
2014.07.25
——————————————–
*****
…verslumais
žmogiškumą
žlugdom,
politikose
taiką
kulkomis
suvarpom,
religijose
aklinėjam
tarytum
kurmiai,
o frazėm
sklaidomės
kilniom,
sielų
terorizmo
aukomis
patapę…
gal eikim,
sakau,
geriau
velniop!…
*****
2014.08.23
—————————————–
*****
…kliedesių
smoge,
karaliai
prezentuojas
nuogi…
suvargusi
besižavinčių
minia,
ovacijas
laido
aklai…
matančius
palydi…
paskutinį
kartą…
vadinas,-
evoliucionuojam!…
*****
2014.10.12
———————————–
*****
…žirgas
skaidrus,
arime
juodam,
plūgą
liepsnojantį
traukia…
degančiom
rankom,
žvilgsniu
begaliniu,
artojas
bando
suspėt…
nors,
galulaukėj
vėjas
pelenus,
vėstančius,
begainios…
*****
2014.11.25
——————————-
*****
…slystančiu
žvilgsniu,
trumpėjant
horizontui,
lemties
akyje
skausmingai
grimztu,
vilties
blakstienoms
šešėlius
metant…
*****
2014.12.11
———————————
*****
…po lempa
kuklia
vilties,
ant stalo
dulkėto
būties,
riekė
eilinė
lemties…
išalkai?…
*****
2014.12.11
————————————-
*****
…šokyje
debesų –
pasaka
nebyli…
pasišokėt
norėtūs,
pavaikštinėt
joje…
*****
2014 12 31
————————————–
*****
…prasmė,-
balta
laikina,
tarytum
snaigė,
ant karšto
priekalo
lemties,-
čia buvo,
čia nėra,
tik Kūjis,
vis kąla,
negirdėt
negali,
ir dairaisi
sekančios
snaigės,
baltos
laikinos…
*****
2015.01.21
————————————
*****
Vargonų garsai
blaškos didžiai,
skliautuos išvargtuos,
pigaus lako
blizgesiui gaubiant
įvaizdį besielį…
vienintelės žvakės,
teisingam suvokime,
liepsnelėm mojuoja
nutolstančiai sielai…
viskas prasideda,
viskas ir baigias,
telieka patylėti,
it tos žvakės,
teisingam suvokime…
*****
2015.02.27
——————————
*****
…akistatoj
ribų,
prasmė
suklumpa,
giesmių
aiduos,
pasimeta
viltis…
bet juk,
nematoma
ranka
lemties,
kiekvieną,
pro tai
praves,
ir išlydės,
akivaizdoje
amžinybės…
*****
2015.05.01
————————
*****
padriskusiuos
laiko
voratinkliuos,
svajonės
neskridusios
blaškos,
baimių
šmėkloms
pakampėse
krebždant…
ar gali,
iš to
pasišaipyt?
pabandyk,
galbūt
palengvės…
*****
2015.05.17
————————
Kiekviena diena,-tarytum loterija, kurioje niekada nereikia įsigyti bilieto, bet kurioje visada gali dalintis, kad ir kuklia, sėkme su kitais.
2015.11.26
————————————————————–
*****
…trupinys
paskutinis
delne,
šnabžda
maldą
savąja
kalba…
užgniauš?…
*****
2016.04.20
—————————————
*****
krante
juodam,
raidė
balta,
ranka
nematoma,
skausmingai
rašoma…
įskaitysi?…
*****
01.06.2016
———————————————
*****
lašu
džiaugsmo,
slėnį
skausmo
užlieti
reikia,
šapeliui
Vilties
išplaukti
į krantą…
*****
14.06.2016
————————————-
*****
griūva
mitas
Gyvenimo,
plaikstos
sparnai
pakirpti
Angelų…
braidom
dulkėse,
virstam
dulkėmis,
mitais
tikėję
kadais…
*****
01.07.2016
————————————
Išpažintis…

…kuklios kaimo kapinaitės, visai prie pat asfaltuoto kelio, vedančio nuo visai netoliese buvusios sankryžos link centrinės gyvenvietės šiame krašte, kuri vos už gero šimto metrų jau ir prasideda…kapinaitės senos, nedidelės, bet su atnaujintu aptvėrimu, vartais bei varteliais, pro kuriuos iškart patenki į kapinaičių pratęsimą, tiksliau sakant praplėtimą, kuriame dar tik keletas kapaviečių, prisiglaudusių prie galinės praplėstosios dalies ribos, o įžengus pro vartelius plyti tiesiog naturali pievelė, žinoma, karts nuo karto prižiūrima, nušienaujama…kairėje pusėje senoji, gan užpildyta, niūroka, vietomis su visai siaurais praėjimais, kapinaičių dalis, kurioje ir keletas, jau toli gražu nebe pirmos jaunystės medžių šnara lengvame vėjelyje, taigi naujoji kapinaičių dalis aiškiai atvira saulei, viliojanti natūralios pievelės žaluma, nesugraduota jokiais žvyruotais ar cementuotais takeliais.
…graži, saulėta diena, gal vidurdienis, gal popietė, gal dar vasaros vidurys, o gal jau besibaigianti antroji jos pusė, kas, beje, visiškai nėra svarbu…prie vienos iš paskutiniųjų kapaviečių praplėstoje kapinaičių dalyje kojūgalio guli žmogus, vidutinio ūgio, liekno sudėjimo, guli tvarkingai ties kapavietės, kurioje vienas kapas matomai jau senokai sutvarkytas, o kitas gan nesenai atsiradęs, viduriu, išsitiesęs ant tos viliojančios natūralios kaimo pievelės žalumos, guli taip, lyg rodos būtų pasiruošęs būt įkeltas į karstą,-tvarkingai suglaustos ir ištiestos kojos, rankos sudėtos ant krūtinės, apsirengęs tvarkingu pilku kostiumu, tik veidą užsidengęs pilkai melsvo atspalvio plačiabryle skrybėle, panašia į Alkaponės laikų gangsteriškąją…
…ties jo galvūgaliu, tam tikrame gylyje, atgulę du kūnai, vienas prieš keletą metų, kitas prieš keletą savaičių. Su pirmuoju jis ‘praėjo’ tą visą kelią, nuo paskutinių išeinančiojo įkvėpimų, iki šios žalios pievelės ,su paruošta ‘niša’ velionio gimtojo krašto žemėje. Gi su kitu, jis pasielgė absoliučiai priešingai,-nepasirodė nei visuose organizaciniuose reikaluose, susijusiuose su laidotuvėmis, nei minutėlei nepasirodė šarvojimo salėje, ir galų gale,-nei pačiose laidotuvėse, nors ir tai buvo žmogus, kuris gulintįjį ,paslėptu po skrybėle veidu, išnešiojo savo įsčiose…?…stebėjusiems tai, bei sužinojusiems apie tokį poelgį, ir gal dar kada tai sužinosiantiems, be abejonės iškilo, iškils, bent jau kuriam laikui, įvairių klausimų, minčių, vertinimų…bet niekad nei viens kuris nors neatsidurs ir nepaklaidžios jo galvos, pridengtos plačiabryle skrybėle, minčių bei savijautų labirintuose, tikruose, jam vienam teskirtuose, nebent kažkiek, iš vienokio ar kitokio požiūrio kampo, ar iš jo kasdienybės žingsnių aidų…
…ne, nieks kapavietės kojūgalyje negulėjo…nors, pievelėje lyg ir koks tai kaip ir siluetas toje vietoje, ai,- gal tiesiog kaimo vėjas pabandė ‘tapyti’ kažką žalioje kaimo kapinaičių pievelėje gražią saulėtą dieną, tiesiog belekiodamas po laukus gal ‘mestelėjo’ keletą štrichų…
…bet visa kita buvo tikra…ir labirintai liks tikri…kol laikinumas apsireikš ir jam…
2016.09.19
——————————————————

Išvakarės…
*****
laikinume,-
išvakarės
amžinybės…
vakarienę
paskutinę
tiekia
lemtis,
o gal ne?…
kamputy
žvakutei
vilties
mirkčiojant,
vietą
savąją
už stalo
atsirenki?…
*****
2017-01-12
—————————————————
Sandoris…
*****
Ekstazėje
karščio
‘kvatojas’
kūnas,
buvęs
Viskuo,
virstantis
pelenais…
Sandoris
baigtas,
paslaptis
Didžioji
įminta?…
*****
2017-01-16
——————————————-
Tylos operavimas…
*****
Minčių
skalpeliu
operuoju
tylą,
žodžių
anestezija
malšinu
skausmą,
tyla
kenčia,
kartais
šaukia,
sunkiai
gyja
pjūviai…
*****
2017-01-19
——————————————-
Baltas žaibas
*****
Debesyje
juodųjų
paukščių,
baltasis
žaibas
pasiklysta…
belieka
aidas
nekalto
griausmo,
gal kas
išgirs,
gal kas
nespės…
*****
2017.02.22
————————————–
Misija…
*****
Šešėly
savam,
slėptis
savęs,
misija
neįmanoma,
ieškant
Šviesos…
*****
2017-03-02
————————————–
Tylintis akmuo…
*****
Migloj
tirštoj
jausmų,
pievoj
vešlioj
minčių,
smilgos
ieškau,
vėjuos
skausmų
virpančios
akordais
vilčių,
atrandu
akmenį,
išmintimi
tylintį,
prisėdu…
*****
2017-03-04
————————————-
*****
…diktuojant
būčiai,
rašau
diktantą,
veldamas
klaidas,
tiesiog
nekas…
*****
2017-04-06
————————————-
*****
Supinu
rezginį
minčių
įsitalpinu
susipainioju
ranką
tiesiu
per toli
erdvės…
*****
2017-04-08
———————————–
*****
…bilietas
seniai
užsakytas,
stoties
ieškot
nebeteks,
paimtas
būsi,
begarsio
lekiančio
traukinio,
bėgiais
nematomais,
nežinios
kryptimi
teisinga,
keleiviams
pamiršus
išlipimą…
*****
2017-04-20
————————————–
*****
…upė
būties,
plaustas
skausmo,
krantai
migloti,
padangė
iliuzinė,
kuria
kryptimi
šokti?…
*****
2017-04-28
————————————–
*****
…atodangas
jausmų
žirgas
vilties
plūgu
lemties
vagoja,
garuoja
ūkas
nežinios,
artoją
atpažįsti?…
*****
2017-05-04
——————————-
*****
…išrengti
aprengti
bandot
mane
savaip,
gi aš
Gyvenimo
vėjams
rangstausi
klusniai,
žvarbstu
ar kaistu,
jūsiškias
madas
apeinu…
*****
2017-05-07
——————————–
*****
…paskutiniojo
bučinio
Damai,
sonetą
diena
iš dienos
kuriu…
*****
2017-04-08
———————————–
*****
…atverčiu
lapą,
raidžių
nėra…
nukrinta
lašas,
nauja
bala,
papučia
vėjai,
išdžiūsta…
renkasi
dulkės,
raidžių
vis nėra…
*****
2017-05-10
———————————
*****
…rašau,
krintančiomis
praeitin
raidėmis,
dabarties
akimirkoje
trumpoje,
įkvėpdamas
ateities
sraute,
burnai
džiūstant
Greityje…
*****
2017-05-15
—————————————
*****
Nebūki,
Viltie,
ramentu,
nebūki
kelrode
žvaigžde,
kai klupęs,
tamsoje
šliaužiu,
skausmuos
grimztu
kliedėdamas,
tiesiog,-
išduoti
Kelią
negaliu…
*****
2017-05-20
—————————————
*****
Pravirksta
obelys
baltai,
kai vėjai
glosto
jas švelniai,
prausiuosi
ašaromis
jų šiltom,
ir noris
verkt,
kartu
su jom…
*****
2017-05-22
———————————-